ESBART DANSAIRE DE TARRAGONA

HISTÒRIA

QUI SOM?

A les primeries de l’any 1.982 les colles sardanistes Cossetània I Maginet preparaven el seu VIII aniversari i decidiren incloure a les festes una representació teatral i unes danses popu­lars interpretades pels seus dansaires. En Salvador Fa Llimiana (que uns mesos després deixaria la direcció del darrer dels esbarts que dirigia) col·laborà en la preparació de les es­mentades danses tornant-se a revifar la idea que ja tenien aquestes colles de la formació d’un Esbart.

Aquesta vegada la proposta prengué més forma i s’iniciaren les converses amb altres persones que, ja temps enrere, havien format part de l’Esbart Dansaire de Tarragona en la seva època de vinculació a la desapareguda «Educación y Descanso». Aviat es formà un bon grup de gent interessada en el tema entre els que cal destacar, per la seva empenta, a Josep Llabería, Josep Morales, Domènec Lloveras, Josep Ramon, Joan Mercadé, Josep M.” Vallverdú, Joan Femenia, el propi Salvador Fa i els dansaires de l’esmentada colla Cossetània, entre els quals confeccionaren els estatuts i es preparà la reunió constitutiva. La reunió fou el dia 5 de Març de 1982 a les vuit del vespre als locals de la Cafeteria Arimany, de la Rambla.

Dins els punts tractats van destacar la discussió dels estatuts, de la denominació de l’entitat i de la formació de la primera Junta Directiva. Foren en total vint-i-quatre els assistents a aquesta històrica reunió que es constituïren en comissió gestora per a la presentació dels estatuts davant la Gene­ralitat, i tots ells van ser considerats socis fundadors de l’Esbart.

La primera reunió de Junta Directiva es realitzà al domicili del senyor Joan Femenia, primer president, el dia 23 de Març de 1982 a les vuit del vespre, i la primera assemblea, després de la constitutiva ja esmentada, fou el dia 27 d’Abril del mateix any a la Cafeteria Arimany, també a les vuit del vespre.

A partir d’aleshores es va definir que la nostra tasca principal seria la difusió, manteniment i recuperació de la dansa tradicional del nostre País. Com a mostra d’aquest darrer punt podem dir que la nostra Entitat ha recuperat per a la Ciutat de Tarragona el Ball de Gitanes, el Ball de Pastorets, el Ball de Cossis i el Ball dels Set Pecats Capitals que formen part del Seguici Popular de la Ciutat, declarat d’interès Nacional. Aquests Balls de Festa Major disposen també de les seves versions Infantils que participen en el Seguici Petit de la Ciutat.

L’Esbart Dansaire de Tarragona, ha fet gran quantitat d’actuacions que hem dut a terme en aquests 40 anys d’existència tant a les nostres comarques, a la resta de Catalunya, a totes les comunitats de l’Estat Espanyol, i a altres Estats com França, Andorra, Itàlia, Turquia, i Àustria en diverses vegades.